Polityka prywatności

Ochrona prywatności danych osobowych

Aby autor mógł odpowiedzieć na zadane pytanie, potrzebuje do tego celu Twoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Autor zobowiązuje się chronić prywatność wszystkich zgromadzonych danych. Gromadzone są wyłącznie niezbędne, podstawowe dane użytkownika.

Użytkownik ma możliwość wyboru pozostania lub usunięcia go z listy mailingowej. Wszystkie dane użytkownika są ściśle przechowywane i dostępne tylko dla autora, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie Polityki Ochrony Prywatności. Autor zapewnia, że zgromadzone dane nie zostaną wykorzystane w jakimkolwiek innym celu i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Pliki cookie (Cookies) i gromadzenie danych technicznych użytkownika

Niniejszy blog wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy i ulepszenia Twoich doświadczeń związanych z użytkowaniem bloga. Plik cookie to plik tekstowy umieszczony na twardym dysku przez serwer sieciowy (o ile na to pozwolisz). Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów lub instalowania wirusów na Twoim komputerze, ponadto nie zawierają one danych osobowych użytkownika. Pliki cookie nie mogą odczytywać danych znajdujących się na dysku twardym, podobnie jak nie mogą odczytywać innych plików cookie, które zostały utworzone przez inne strony internetowe, jedynie strona internetowa, z której został wysłany plik cookie może odczytać, zmienić lub usunąć określony plik cookie. Jeżeli Twoja przeglądarka została tak ustawiona, by ostrzegać Cię przed akceptowaniem plików cookie, otrzymasz taką wiadomość.

Dostęp do danych osobowych

Autor bloga nie sprzedaje, nie handluje i w żaden inny sposób nie przekazuje danych osobowych użytkownika osobom trzecim. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w przypadku, gdy wymaga tego prawo.

Bezpieczeństwo danych

W celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnianiu danych osobowych oraz w celu bezpiecznego przechowywania zgromadzonych danych osobowych, autor stosuje zaawansowane procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne.

Linki zewnętrzne

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki prowadzące do stron internetowych, których właścicielami są osoby trzecie. Wszelkiego rodzaju informacje, w tym dane osobowe podane na takiej stronie nie są nadzorowane przez niniejszą stronę internetową i autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użytkowanie stron internetowych należących do osób trzecich. Jeżeli masz wątpliwości co do sposobu, w jaki inne strony internetowe gromadzą i wykorzystują podawane przez Ciebie informacje, koniecznie przeczytaj Politykę Prywatności danej strony.

Akceptacja oraz zmiana warunków

Korzystanie z usług niniejszego serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przestrzeganie określonych warunków użytkowania. Autor bloga zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zasad, a wszelkie zmiany warunków zaczynają obowiązywać dopiero po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej.

W przypadku braku akceptacji warunków zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, należy natychmiast zaprzestać użytkowania niniejszego bloga. Użytkowanie bloga oznacza akceptację Polityki Prywatności.